"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!"

16.08.2021 r.
Poniżej przedstawiamy (zgodny z załącznikiem nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu) Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia "Szkolenie grupowe przed założeniem działalności" dla grup nr III - VIII

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/HARMONOGRAMY/SZKOLENIA%20ZAWODOWE/Grupa%20III%20do%20VIII/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%2014%20Szczeg%C3%B3%C5%82owy%20harmonogram%20udzielania%20wsparcia%20Grupa%20nr%20III-VIII.pdf

08.03.2021 r.
Poniżej przedstawiamy poprawiony (zgodny z załącznikiem nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu) Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia "Szkolenie grupowe przed założeniem działalności":
- grupa nr 1
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/HARMONOGRAMY/SZKOLENIA%20ZAWODOWE/Szczeg%C3%B3%C5%82owy%20harmonogram%20udzielania%20wsparcia%20GR%20I_strona%20www.pdf

- grupa nr 2
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/HARMONOGRAMY/SZKOLENIA%20ZAWODOWE/Szczeg%C3%B3%C5%82owy%20harmonogram%20udzielania%20wsparcia%20GR%20II_strona%20www.pdf

Ponadto informujemy, iż dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia zostały zamieszczone w zakładce "O PROJEKCIE".

05.03.2021 r.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram szkolenia pt. "Szkolenie grupowe przed założeniem działalności":
- grupa nr 1
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/HARMONOGRAMY/SZKOLENIA%20ZAWODOWE/Harmonogram%20Szkolenie%C2%A0grupowe%C2%A0przed%C2%A0za%C5%82o%C5%BCeniem%C2%A0dzia%C5%82alno%C5%9Bci%C2%A0gospodaczej%20I%20tura%20(Grupa%20I).pdf
- grupa nr 2
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/HARMONOGRAMY/SZKOLENIA%20ZAWODOWE/Harmonogram%20Szkolenie%C2%A0grupowe%C2%A0przed%C2%A0za%C5%82o%C5%BCeniem%C2%A0dzia%C5%82alno%C5%9Bci%C2%A0gospodaczej%20I%20tura%20(Grupa%20II).pdf

24.02.2021 r.
Informujemy, iż w dniu 24.02.2021 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji.
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/HARMONOGRAMY/DORADZTWO%20ZAWODOWE%20NA%20ETAPIE%20REKRUTACJI/Harmonogram%20DORADZTWO%20ZAWODOWE%20NA%20ETAPIE%20REKRUTACJI_I%20TURA.pdf