"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!"

AKTUALNA OBOWIĄZUJĄCA OD 10.06.2021 r.  DOKUMENTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!

I REGULAMIN REKRUTACJI I UDZUAŁU W PROJEKCIE

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE%2010.06.2021.pdf

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201%20FORMULARZ%20REKRUTACYJNY.docx

2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%202%20DEKLARACJA%20UCZESTNICTWA%20W%20PROJEKCIE.pdf

3. OŚWIADCZENIE O AKTUALNOSCI KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH NA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZACZNI~2.pdf

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZACZNI~3.pdf

5. KARTA OCENY FORMALEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%205%20KARTA%20OCENY%20FORMALEJ%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO.pdf

6. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206%20KARTA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO.pdf


7. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (OCENA DORADCY)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206%20KARTA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO.pdf

8. KARTA ZBIORCZA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%208%20KARTA%20ZBIORCZA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20FORMULARZA.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU / BRAKU UBEZPIECZENIA W KRUS

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZANR1O~1.pdf

2. OŚWIADCZENIE ZBIORCZE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81.%20NR%202%20O%C5%9AWIADCZENIE%20ZBIORCZE.pdf

3. OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W JEDNYM PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZANR3O~1.pdf

4. OŚWIADCZENIE O POINFORMOWANIU KANDYDATA O PRZYJĘTYCH KRYTERIACH KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZANR4O~1.pdf

5. OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZANR5O~1.pdf

6. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KONTA OSOBY UBEZPIECZONEJ (jako wzór do wykorzystania w ZUS)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81.%20NR%206%20WNIOSEK%20DO%20ZUS.pdf

7. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z WYŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU/STANIE ZALEGŁOŚCI (jako wzór na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia z Drugiego US w Rzeszowie)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81.%20NR%207%20WNIOSEK%20DO%20US.pdf


8. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KRUS (do wykorzystania w KRUS - zaświadczenie o braku ubezpieczenia oraz zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81.%20NR%208%20WNIOSEK%20DO%20KRUS.pdf


II REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI.pdf

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA FINANSOWEGO  POMOSTOWEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZACZNI~1.docx

2. BIZNESPLAN
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%202%20BIZNESPLAN.docx

3. DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZACZNI~1.pdf

4. KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%204%20K.OC.FORM.BP.pdf

5. KARTA OCENY BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZACZNI~2.pdf

6. WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA1B7A~1.docx

ZAŁĄCZNIKI DO BIZNESPLANU

1. FORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O POMOC DE MINIMIS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZA%C5%81.%20NR%201%20FORMULARZ.xlsx

2. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZANR2O~1.docx

3. OŚWIADCZENIE O TOŻSAMOŚCI WERSJI ELEKTRONICZNEJ I PAPIEROWEJ BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZANR3O~1(3).pdf

4. OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z INNEJ POMOCY DOTYCZĄCEJ TYCH SAMYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH, NA KTÓRE UDZIELANA JEST POMOC DE MINIMIS

http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZANR4O~1(2).pdf

III UMOWY

1 UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/UMOWY/UMOWA%20UCZESTNICTWA%20W%20PROJEKCIE.pdf

2.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/UMOWY/O%C5%9AWIADCZENIE%20O%20WYRA%C5%BBENIU%20ZGODY%20NA%20UDOST%C4%98PNIENIE%20WIZERUNKU.pdf

3. UMOWA O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/UMOWY/UMOWA%20O%20DOFINANSOWANIE%20PODJ%C4%98CIA%20DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI%20GOSPODARCZEJ.pdf

4. UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO POMOSTOWEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/II%20i%20III%20NAB%C3%93R%20PO%C5%81%C4%84CZENIE%20REKRUTACJI/UMOWY/UMOWA%20O%20UDZIELENIE%20WSPARCIA%20FINANSOWEGO%20POMOSTOWEGO.pdf


NIEAKTUALNA OBOWIĄZUJĄCA OD 26.04.2021 r.  DOKUMENTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!(Dokumentacja obowiązująca do dnia 09.06.2021 r.)

I REGULAMIN REKRUTACJI I UDZUAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE%2026.04.2021.pdf
1. FORMULARZ REKRUTACYJNY
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201%20FORMULARZ%20REKRUTACYJNY.docx
2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%202%20DEKLARACJA%20UCZESTNICTWA%20W%20PROJEKCIE.pdf
3. OŚWIADCZENIE O AKTUALNOSCI KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH NA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%203%20O%C5%9AWIADCZENIE%20O%20AKTUALNOSCI%20KRYTERI%C3%93W%20KWALIFIKACYJNYCH.pdf
4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%204%20O%C5%9AWIADCZENIE%20UCZESTNIKA_UCZESTNICZKI%20PROJEKTU%20(RODO).pdf
5. KARTA OCENY FORMALEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%205%20KARTA%20OCENY%20FORMALEJ%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO.pdf
6. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206%20KARTA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO.pdf
7. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (OCENA DORADCY)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%207%20KARTA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20(OCENA%20DORADCY).pdf
8. KARTA ZBIORCZA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%208%20KARTA%20ZBIORCZA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20FORMULARZA.pdf
ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
1. OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU / BRAKU UBEZPIECZENIA W KRUS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%201%20O%C5%9AWIADCZENIE%20DOT.%20KRUS.pdf
2. OŚWIADCZENIE ZBIORCZE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%202%20O%C5%9AWIADCZENIE%20ZBIORCZE.pdf
3. OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W JEDNYM PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%203%20O%C5%9AWIADCZENIE%20JEDEN%20PROJ..pdf
4. OŚWIADCZENIE O POINFORMOWANIU KANDYDATA O PRZYJĘTYCH KRYTERIACH KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%204%20O%C5%9AWIADCZENIE%20O%20KRYTERIACH.pdf
5. OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%205%20O%C5%9AWIADCZENIE%20KRUS%20BRAK%20DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI.pdf
6. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KONTA OSOBY UBEZPIECZONEJ (jako wzór do wykorzystania w ZUS)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%206%20WNIOSEK%20DO%20ZUS.pdf
7. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z WYŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU/STANIE ZALEGŁOŚCI (jako wzór na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia z US w Rzeszowie do wykorzystania w US)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%207%20WNIOSEK%20DO%20US.pdf
8. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KRUS (do wykorzystania w KRUS - zaświadczenie o braku ubezpieczenia oraz zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20REKRUTACJI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/Formularz%20rekrutacyjny%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20formularza%20rekrutacyjnego/ZA%C5%81.%20NR%208%20WNIOSEK%20DO%20KRUS.pdf
II REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI.pdf
1. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA FINANSOWEGO  POMOSTOWEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201%20WNIOSEK%20O%20UDZIELENIE%20WSPARCIA.docx
2. BIZNESPLAN
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%202%20BIZNESPLAN.docx
3. DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%203%20DEKLARACJA%20BEZSTRONNO%C5%9AC.pdf
4. KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%204%20KARTA%20OCENY%20FOR.%20BIZNESPLANU(3).pdf
5. KARTA OCENY BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%205%20KARTA%20OCENY%20BIZNESPLANU.pdf
6. WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206%20WNIOSEK%20O%20PONOWNE%20ROZPATRZENIE.docx
ZAŁĄCZNIKI DO BIZNESPLANU
1. FORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O POMOC DE MINIMIS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZA%C5%81.%20NR%201%20FORMULARZ.xlsx
2. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZANR2O~1.docx

3. OŚWIADCZENIE O TOŻSAMOŚCI WERSJI ELEKTRONICZNEJ I PAPIEROWEJ BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZA%C5%81.%20NR%203%20O%C5%9A.%20O%20TO%C5%BB..docx
4. OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z INNEJ POMOCY DOTYCZĄCEJ TYCH SAMYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH, NA KTÓRE UDZIELANA JEST POMOC DE MINIMIS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20BIZNESPLANU/ZANR4O~1.docx

III UMOWY
1 UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/UMOWY/UMOWA%20UCZESTNICTWA%20W%20PROJEKCIE.pdf
2.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/UMOWY/O%C5%9AWIADCZENIE%20O%20WYRA%C5%BBENIU%20ZGODY%20NA%20UDOST%C4%98PNIENIE%20WIZERUNKU.pdf
3. UMOWA O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/UMOWY/UMOWA%20O%20DOFINANSOWANIE%20PODJ%C4%98CIA%20DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI%20GOSPODARCZEJ.pdf

4. UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO POMOSTOWEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/DOKUMENTACJA%20REKRUTACYJNA%20_%20AKTUALNA/UMOWY/UMOWA%20O%20UDZIELENIE%20WSPARCIA%20FINANSOWEGO%20POMOSTOWEGO.pdfNIEAKTUALNA DOKUMENTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!(Dokumentacja obowiązująca do dnia 25.04.2021 r.)

I REGULAMIN REKRUTACJI I UDZUAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE.pdf

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201%20FORMULARZ%20REKRUTACYJNY.docx

2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%202%20DEKLARACJA%20UCZESTNICTWA%20W%20PROJEKCIE.pdf

3. OŚWIADCZENIE O AKTUALNOSCI KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH NA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%203%20O%C5%9AWIADCZENIE%20O%20AKTUALNOSCI%20KRYTERI%C3%93W%20KWALIFIKACYJNYCH.pdf

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%204%20O%C5%9AWIADCZENIE%20UCZESTNIKA_UCZESTNICZKI%20PROJEKTU%20(RODO).pdf

5. KARTA OCENY FORMALEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%205%20KARTA%20OCENY%20FORMALEJ%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO.pdf

6. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206%20KARTA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO.pdf
7. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (OCENA DORADCY)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%207%20KARTA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20(OCENA%20DORADCY).pdf
8. KARTA ZBIORCZA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20REKRUTACJI%20I%20UDZIA%C5%81U%20W%20PROJEKCIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%208%20KARTA%20ZBIORCZA%20OCENY%20MERYTORYCZNEJ%20FORMULARZA.pdf
ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
1. OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU / BRAKU UBEZPIECZENIA W KRUS
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201%20O%C5%9AWIADCZENIE%20KRUS.pdf
2. OŚWIADCZENIE ZBIORCZE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZACZNI~3.pdf
3. OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W JEDNYM PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZACZNI~4.pdf
4. OŚWIADCZENIE O POINFORMOWANIU KANDYDATA O PRZYJĘTYCH KRYTERIACH KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZACZNI~1.pdf
5. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KONTA OSOBY UBEZPIECZONEJ (jako wzór do wykorzystania w ZUS)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%205%20WNIOSEK%20DO%20ZUS.pdf
6. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z WYŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU/STANIE ZALEGŁOŚCI (jako wzór na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia z US w Rzeszowie do wykorzystania w US)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%206%20WNIOSEK%20DO%20US.pdf)
7. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KRUS (do wykorzystania w KRUS - zaświadczenie o braku ubezpieczenia oraz zaświadczenie o prowadzeniu bądź nie rolniczej działalności gospodarczej)
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/REKRUTACJA/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20FORMULARZA%20REKRUTACYJNEGO/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%207%20WNIOSEK%20DO%20KRUS.pdf

II REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/FINANSOWANIE/REGULAMIN%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI.pdf

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA FINANSOWEGO  POMOSTOWEGO
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/FINANSOWANIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201%20WNIOSEK%20O%20UDZIELENIE%20WSPARCIA.docx
2. BIZNESPLAN
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/FINANSOWANIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%202%20BIZNESPLAN.docx
3. DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/FINANSOWANIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%203%20DEKLARACJA%20BEZSTRONNO%C5%9ACI.pdf
4. KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/W%C5%81ASNY%20BIZNES%20SZANS%C4%84%20NA%20ROZW%C3%93J%20REGIONU!/FINANSOWANIE/ZA%C5%81%C4%84CZNIKI%20DO%20REGULAMINU%20PRZYZNAWANIA%20%C5%9ARODK%C3%93W%20FINANSOWYCH%20NA%20ROZW%C3%93J%20PRZEDSI%C4%98BIORCZO%C5%9ACI/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%204%20KARTA%20OCENY%20FORMAL.%20BIZNESPLANU.pdf