"AUTOSTRADA DOŚWIADCZENIA ZAWODWEGO"

19.10.2020

W nazwiązaniu do zapisów § 4., pkt 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE (Nabór/tury rekrutacji będzie/będą prowadzony/prowadzone do momentu osiągnięcia maksymalnie 120% liczby dostępnych miejsc podczas rekrutacji/poszczególnych tur rekrutacji.), informujemy, iż proces rektutacji dla V tury w związku ze złożoną liczbą (120%) formularzy rekrutacyjnych został zakończony.

14.10.2020

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do projektu „Autostrada doświadczenia zawodowego"
Nabór Kandydatów na uczestników projektu w ramach IV grupy będzie trwał w terminie 14.10.2020 r.21.10.2020 r.
Więcej szczegółów znajduje się w zakładce REKRUTACJA
Serdecznie zapraszamy!

10.09.2020

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do projektu „Autostrada doświadczenia zawodowego"
Nabór Kandydatów na uczestników projektu w ramach IV grupy będzie trwał w terminie 10.09.2020 r.17.09.2020 r.
Więcej szczegółów znajduje się w zakładce REKRUTACJA
Serdecznie zapraszamy!

06.08.2020

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do projektu „Autostrada doświadczenia zawodowego"
Nabór Kandydatów na uczestników projektu w ramach II grupy będzie trwał w terminie 06.08.2020 r.13.08.2020 r.
Więcej szczegółów znajduje się w zakładce REKRUTACJA
Serdecznie zapraszamy!

03.08.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. zakończyła się pierwsza część rekrutacji do projektu „Autostrada doświadczenia zawodowego”. W wyniku naboru wyłoniono 10 Kandydatów na uczestników projektu. Wyniki rekrutacji prezentujemy poniżej.
http://www.pcrp.pl/c_cms/uploads/Rekrutacja%20Autostrada%20do%C5%9Bwiadczenia%20zawodowego%20_%20dokumenty/Wyniki%20rekrutacji/Strona%20www_wyniki%20naboru%20I%20grupa.pdf

19.07.2020

W związku z problemami technicznymi związanymi z brakiem możliwości wyświetlania niektórych komunikatów dotyczących zakładek "AKTUALNOŚCI"; "REKRUTACJA" oraz "DO POBRANIA", informujemy, iż proces rekrutacji I grupy Kandydatów na uczestników projektu został przedłużolny do dnia 31.07.2020 r. Za powstałe utrudnienia SERDECZNIE PRZEPRASZAMY!

15.06.2020

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do projektu „Autostrada doświadczenia zawodowego"
Nabór Kandydatów na uczestników projektu w ramach I grupy będzie trwał w terminie 15.06.2020 r.30.06.2020 r.
Więcej szczegółów znajduje się w zakładce REKRUTACJA
Serdecznie zapraszamy!