"AKTYWNI-MŁODZI."

BIURO PROJEKTU:
PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Artur Małek
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24, pokój 26
tel. 735 705 898
Osoby do kontaktu: Artur Małek, Joanna Bartkowiak, Grzegorz Hammer
adres e-mail: kontakt@pcrp.pl