Projekty

Przedsiębiorczość stawia na młodych - II edycja

Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe,
Poddziałanie: 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.06.2023 r.
numer projektu: POWR.01.02.01-18-0020/21

Więcej

"Przedsiębiorczość stawia na młodych!"

Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy ­ projekty konkursowe,
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.04.2023 r.
numer projektu: POWR.01.02.01-18-0002/20

Więcej

"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!"

PROJEKT pn WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!, NUMER PROJEKTU: RPPK.07.03.00-18-0033/19
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 

Więcej

"AUTOSTRADA DOŚWIADCZENIA ZAWODWEGO"

projekt „AUTOSTRADA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO”, numer projektu POWR.01.02.01-18-0089/19
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Więcej

"AKTYWNI-MŁODZI."

PROJEKT „AKTYWNI-MŁODZI.” numer projektu POWR.01.02.01-18-0075/18
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas trwania projektu: 01.05.2019 r. – 31.03.2020 r.
 

Więcej